آموزشکده علمی کاربردی شهید تفویضی

تاریخ: 12 دی 1396

زمان برگزاری آزمون درس مکانیک خاک 2 و تکمیلی استاد خاکبازان

به اطلاع دانشجویان می‌رساند زمان برگزاری آزمون دروس مکانیک خاک 2 رشته ساختمان و مکانیک خاک تکمیلی رشته راهسازی با استاد خاکبازان از تاریخ 17 دیماه به 26 دیماه 1396 ساعت 10 صبح انتقال یافت.

روتیتر