آموزشکده علمی کاربردی شهید تفویضی

تاریخ: 26 آذر 1396

زمان برگزاري آزمون درس تربيت بدني استاد روح‌نيا

به اطلاع خواهران دانشجويي كه با استاد روح‌نيا درس تربيت بدني دارند مي‌رساند، تاريخ آزمون روز يكشنبه 1396/10/3 از ساعت 10 لغايت 12 برگزار خواهدشد . ضمنا دانشجوياني كه تحقيق دارند نيز در زمان مذكور حضور بهم رسانند.

روتیتر