آموزشکده علمی کاربردی شهید تفویضی

تاریخ: 18 مهر 1396

قابل توجه دانشجویانی که با استاد سید کریم موسوی کلاس دارند

به اطلاع دانشجویان می رساند کلیه دروس استاد سید کریم موسوی به استاد خلج زاده محول گردیده که از روز سه شنبه مورخ 25 مهرماه کلاسها طبق برنامه زمانبندی برگزار خواهدشد.

روتیتر