چهارشنبه 25 مهر 1397  |

اخبار و اطلاعیه ها

تغییر زمان برگزاری کلاس‌های استاد خاکبازان

به اطلاع دانشجویان می‌رساند :

1- درس مکانیک خاک 2 به جای ساعت 10:30 تا 12:30 از ساعت 9 تا 11 و درس آزمایشگاه مکانیک خاک به جای ساعت 10 تا 12 از ساعت 11 تا 13 روزهای سه‌شنبه هرهفته تشکیل خواهدشد.

وزیری امتیاز به خبر :
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج